Jak założyć jednoosobową działalność w CEIDG

Jak założyć jednoosobową działalność w CEIDG

Osoba fizyczna chcąca rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu można udać się do Urzędu Miasta lub do Urzędu Gminy. Można też tej czynności dokonać przez internet, bez potrzeby wizyty w urzędzie. Poniżej omówimy jak dokonać rejestracji działalności za pośrednictwem strony ceidg.gov.pl 

W pierwszej kolejności należy założyć konto na stronie ceidg.gov.pl. Na górze strony klikamy w odnośnik „Zaloguj”, a następnie „Załóż nowe konto”. Na kolejnej stronie będziemy mieli do wyboru sposób potwierdzenia tożsamości. Najbardziej powszechnym i bezpłatnym sposobem jest użycie profilu zaufanego „Ligin.gov.pl”. W tym celu zaznaczamy odpowiednie pole i klikamy „Dalej”. Logujemy się do profilu zaufanego i potwierdzamy swoją tożsamość postępując zgodnie z poleceniami na monitorze. 

Po założeniu konta możemy przejść do wypełniania wniosku CEDIG-1. W tym celu klikamy w menu po lewej stronie „Załóż działalność gospodarczą”, wybieramy „Nowy wniosek” i przechodzimy „Dalej”. 

Na kolejnej stronie pojawia nam się wniosek który należy uzupełnić. Wszystkie zaznaczone na czerwono pola muszą zostać uzupełnione. 

W części 03 uzupełniamy swoje dane osobowe oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Wypełniamy również numery PESEL, NIP i REGON – jeśli zostały nam wcześniej nadane. Jeśli nie posiadamy któregoś z numerów, zaznaczamy “Nie posiadam numeru PESEL/NIP/REGON”. W przypadku pola obywatelstwa należy wymienić wszystkie posiadane obywatelstwa. Przy oświadczeniu w pozycji 15 trzeba zaznaczyć opcję “Tak, składam oświadczenie”. 

Część 04 wniosku jest przeznaczona na wpisanie naszego adresu zamieszkania. Pole 11 – “Opis nietypowego miejsca” – jest zazwyczaj pozostawiane puste, chyba że nasz adres zamieszkania jest w jakiś sposób nietypowy, wymagające uściślenia.  

Kolejna część, tj. część 05 odnosi się do adresu skrzynki ePUAP, który można dobrowolnie uzupełnić, jeżeli posiadamy taki adres. Wówczas na skrzynkę możemy otrzymywać korespondencję od urzędów (ze skutkiem doręczenia). 

W części 06 uzupełniamy podstawowe informacje o firmie. Należy podać nazwę. Nazwą przedsiębiorstwa osoby fizycznej jest zawsze imię i nazwisko. Dodatkowo do nazwy możemy dodać charakteryzujący firmę zwrot czy nazwę naszej marki.  

W przewidywanej liczbie osób pracujących podajemy całkowitą liczbę pracujących osób. Należy zaliczyć do nich samego siebie przedsiębiorcę. Jeśli nie planujemy nikogo zatrudniać podajemy liczbę 1. 

W części 06.2 podajemy kody PKD prowadzonej działalności. Musimy ustalić do jakiego kodu PKD należy przypisać rodzaj naszej działalności. W pierwszej pozycji podajemy główny, przeważający rodzaj, natomiast w pozostałych pozycjach wypisujemy wszystkie pozostałe rodzaje naszej działalności. Nie ma potrzeby uzupełniania kodów PKD „na zapas”. Jeśli w przyszłości zechcemy rozszerzyć naszą działalność o dodatkowe czynności, możemy w każdej chwili złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG podając w nim nowe rodzaje działalności. Wszelkie zmiany we wpisie w CEIDG są bezpłatne. 

Pole 07 przeznaczone jest na wpisanie nazwy skróconej firmy. To pole jest istotne ze względu na fakt, że nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS. Dlatego, nawet jeśli nie decydujemy się na używanie nazwy skróconej swojej działalności, pozycję tą uzupełniamy swoim imieniem i nazwiskiem. 

W polu 08 podajemy datę rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej może być datą przyszłą, jak również datą wsteczną w stosunku do dnia złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG. 

W pozycji 09 możemy uzupełnić dane kontaktowe. Pola te nie są obowiązkowe. Jeśli je uzupełnimy zostaną udostępnione urzędom (US, ZUS). Będą też ogólnodostępne dla osób przeszukujących dane firm w bazie CEIDG lub GUS. W celu ukrycia tych danych polecamy zaznaczenie pola „Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG”. Wówczas dane kontaktowe będą widoczne tylko dla urzędów. 

W kolejnej części 10.1 wniosku podajemy adres do doręczeń (najczęściej pism urzędowych). Nie musi być on tożsamy z adresem prowadzenia działalności. 

Pozycja 10.2 służy do wskazania miejsca prowadzenia działalności. Możemy też podać dodatkowe miejsca (pozycja 11), jeśli np. prowadzimy firmę oddziałową czy posiadamy dodatkowe punkty sprzedaży czy świadczenia usług. 

Pozycja 12 wniosku to miejsce, w którym należy uzupełnić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Dla nowego przedsiębiorcy jest ona tożsama z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej. Tym samym rejestrując działalność zostaniemy automatycznie zgłoszeni do ZUS jako płatnik składek. (Dodatkowo należy pamiętać, aby złożyć do ZUS zgłoszenie siebie jako osoby ubezpieczonej). 

Pozycja 13 wniosku jest przeznaczona dla osób, które zakładając działalność są jednocześnie rolnikiem i zamierzają nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS. 

W pozycja 17 należy wybrać naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego (z reguły ze względu na nasze miejsce zamieszkania).  

Pozycja 18 to wybór formy opodatkowania. Wybrana forma opodatkowania będzie wiązać nas do końca roku podatkowego. Warto wcześniej skonsultować się z doradcą podatkowym, pomoże on nam w odpowiednim doborze opodatkowania dochodów z działalności, co może przełożyć się na późniejsze oszczędności w płaceniu podatków. 

Natomiast pozycję 19 należy zaznaczyć tylko wówczas, gdy decydujemy się na wybór ksiąg rachunkowych jako dokumentacji podatkowej w kolejnym roku obrotowym. 

Jeśli naszą dokumentację podatkową będzie prowadzić biuro rachunkowe, w pozycji 20 należy wskazać jego dane. 

W pozycji 21 podajemy adres prowadzenia dokumentacji podatkowej. Jeśli prowadzimy ją we własnym zakresie, wskazujemy z reguły adres firmy lub adres zamieszkania (w zależności gdzie przechowujemy dokumenty). Natomiast w przypadku gdy dokumentację podatkową prowadzi biuro rachunkowe, należy tu wskazać jego adres.  

Pozycje 22, 23 i 24 dotyczą szczególnych form prowadzenia działalności, tj. jeśli prowadzimy zakład pracy chronionej lub działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej. 

W pozycji 25 uzupełniamy informację o tym czy wiąże nas z małżonkiem wspólność majątkowa. Jeśli taka wspólność ustała w trakcie trwania działalności należy dokonać aktualizacji wskazując datę ustania wspólności majątkowej.  

Pozycja 26 wniosku dotyczy firmowych rachunków bankowych. Jesteśmy zobowiązani zgłosić wszystkie posiadane rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością. Jeśli w trakcie prowadzenia działalności otworzymy kolejny rachunek, musimy pamiętać jego zgłoszeniu na druku CEIDG-1. 

Pozycja 28 to miejsce, w którym możemy wskazać pełnomocnika swojej firmy. Nie jest to obowiązkowe – pozycja ta może pozostać pusta zarówno w przypadku, gdy pełnomocnictwo nie zostało nikomu udzielone, ale też wtedy, gdy podatnik nie decyduje się na zgłoszenie swojego pełnomocnika. 

Po wypełnieniu formularza klikamy na przycisk „Dalej”. Na kolejnej stronie składamy podpis elektroniczny i wysyłamy wniosek. Wpis w rejestrze CEIDG z reguły pojawia się już po kilku minutach. Otrzymamy również potwierdzenie założenia działalności w wiadomości email. W ciągu jednego dnia uzyskujemy również numery NIP i REGON (o ile nie były wcześniej nadane).