Elastyczne kadry dla Twojej firmy

rozmowa jest bezpłatna

Usługi kadrowe

Prowadzimy akta osobowe, przygotowujemy umowy i dokumenty pracownicze, monitorujemy terminy badań lekarskich czy szkoleń BHP. Składamy deklaracje rejestrujące i wyrejestrowujące ZUS.

Wspieramy klientów naszą wiedzą, pomagamy wybrać optymalne formy zatrudnienia pracowników, pomagamy uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON czy Urzędu Pracy.

Oferta

1 Usługi kadrowe

Oferujemy kompleksową obsługę kadrową firm. Prowadzimy akta osobowe, przygotowujemy umowy i dokumenty pracownicze, monitorujemy terminy badań lekarskich czy szkoleń BHP. Składamy deklaracje rejestrujące i wyrejestrowujące ZUS.

Wspieramy klientów naszą wiedzą, pomagamy wybrać optymalne formy zatrudnienia pracowników, pomagamy uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON czy Urzędu Pracy.

Przygotowujemy wnioski do Urzędu Pracy o refundację koszów wyposażenia stanowiska pracy, o dopłaty do zatrudnienia pracowników czy organizację staży pracy.

Pomagamy przy uzyskaniu zezwoleń o pracę dla obcokrajowców, przygotowujemy odpowiednie dokumenty i wnioski.

Usługi płacowe

Zajmujemy się naliczaniem i sporządzaniem list płac osób zatrudnionych na umowę o pracę lub rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Naliczamy podatek dochodowy od wynagrodzeń, składki ubezpieczeniowe ZUS. Składamy deklarację skarbowe i ubezpieczeniowe.

Reprezentacja przed urzędami

Uczestniczymy w kontrolach i reprezentujemy klientów przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Państwową Inspekcją Pracy.

Dostęp do platformy online

Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do platformy online, umożliwiającej mu przesyłanie dokumentów do biura, przeglądanie zobowiązań wobec pracowników czy urzędów. Przedsiębiorca nie musi tracić czasu na dojazd do biura, wszystkie sprawy może załatwić online.

Masz pytanie?

Wyślij pytanie bezpośrednio do naszych specjalistów kadrowych