Obsługa korporacyjna
na jaką zasługujesz

Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie zakładania spółek, wszelkich zmian umowy spółki, zmian kapitałowych i osobowych w spółce, a także obsługi zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów czy rad nadzorczych.

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę korporacyjną spółek. Wspieramy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ich organy przy tworzeniu dokumentacji korporacyjnej takiej jak protokoły z posiedzeń zgromadzenia wspólników czy uchwały zarządu. Sporządzamy dokumenty wewnętrzne spółki, w tym regulaminy i instrukcje.

Świadczona przez nas obsługa korporacyjna spółek z o.o. zawiera m.in.:

Prowadzenie dokumentacji korporacyjnej (uchwały wspólników, umowy spółek, regulaminy zarządu oraz rady nadzorczej);

Zmiany składu zarządu, kapitału zakładowego, firmy spółki

Protokołowanie posiedzeń i uchwał organów spółki

Składanie dokumentów do rejestrów sądowych

Sprzedaż udziałów

Podejmowanie działań mających na celu ochronę zarządu przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Podziały, przekształcenia i łączenia spółek