Zakładanie sp. z o.o. S24

Zakładanie sp. z o.o. S24

Rejestracja spółki z o.o. przez internet 

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet, w systemie S24, jest najszybszym i najprostszym sposobem założenia spółki. Metoda ta jest też tańsza niż tradycyjna rejestracja spółki. Daje jednak mniejsze możliwości kształtowania umowy niż u notariusza. Wspólnicy bowiem w tym przypadku korzystają z wzoru umowy, z możliwością wyboru indywidualnych rozwiązań tylko w zakresie kilku kwestii (wzór umowy znajdziesz w artykule w tym wpisie …………).  

Zdecydowaną przewagą jest jednak to, iż cały proces można przeprowadzić z dowolnego miejsca przez internet, bez potrzeby osobistej wizyty u notariusza, a sam wpis w KRS uzyskamy znacznie szybciej.  

Jak wygląda proces rejestracji spółki z o.o. przez internet? 

Przede wszystkie musimy założyć konto na portalu S24. Przy jego zakładaniu będzie konieczność złożenia podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany). Późniejsze logowanie na konto wymagać będzie podania jedynie loginu i hasła. 

Po założeniu konta możemy przystąpić do przygotowania dokumentów. W pierwszej kolejności należy wypełnić 3 dokumenty, których wzór znajdziemy w serwisie S24: 

  • umowa spółki,
  • lista wspólników,
  • oświadczenie o wniesieniu kapitału

Dodatkowo trzeba przygotować jeszcze 3 dokumenty, których wzorów nie znajdziemy w serwisie S24. Należy je przygotować w formacie PDF i zaimportować na portal. Są to: 

  • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem, 
  • lista adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu (wspólników), 
  • lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę (członków zarządu).

Wszystkie dokumenty muszą zostać następnie podpisane elektronicznie. Podpis można złożyć przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub za pomocą profilu zaufanego (ePuap). Umowę podpisują wspólnicy. Natomiast pozostałe dokumenty podpisuje zarząd spółki. 

Następnym krokiem jest przygotowanie wniosku. Do wniosku należy załączyć wszystkie powyższe dokumenty. Wniosek podpisują elektronicznie członkowie zarządu. Po podpisaniu i dokonaniu opłaty sądowej (350 zł – za pośrednictwem ePłatności) wniosek zostaje wysłany do sądu. 

Na dokonanie wpisu przez sąd czeka się obecnie kilka dni. Jeśli sąd nie będzie miał zastrzeżeń do dokumentów, spółka otrzyma decyzję o dokonaniu wpisu. Jeśli będą jakieś braki, sad wezwie spółkę do uzupełnienia dokumentów. 

(Docelowo chcę też przygotować wzory tych trzech dokumentów, i tam dać odnośniki, żeby ktoś mógł sobie pobrać. Dałbym też odnośnik przy umowie do drugiego artykułu).