Cennik

Gwarantujemy, że nasze ceny zawsze są transparentne i nie ma ukrytych opłat
Otwarcie firmy jednoosobowej
Bezpłatnie w przypadku korzystania z naszych usług księgowych przynajmniej przez miesiąc

 • przygotowanie wniosku CEIDG
 • przygotowanie zgłoszenia VAT-R
 • przygotowanie zgłoszenia do ZUS
 • przygotowanie zgłoszenia rachunków bankowych
 • konsultacje z księgowym

PLN 0 Monthly
Otwarcie firmy jednoosobowej
W przypadku gdy nie potrzebujesz korzystać z usług księgowych

 • przygotowanie wniosku CEIDG
 • przygotowanie zgłoszenia VAT-R
 • przygotowanie zgłoszenia do ZUS
 • przygotowanie zgłoszenia rachunków bankowych
 • konsultacje z księgowym

PLN 300 Monthly
Otwarcie spółki z o.o.
Bezpłatnie w przypadku korzystania z naszych usług księgowych przynajmniej przez miesiąc

 • przygotowanie kompletu dokumentów na portalu S24
 • wsparcie przy wysyłce wniosku do KRS
 • przygotowanie zgłoszenia VAT-R
 • przygotowanie zgłoszenia do ZUS
 • przygotowanie deklaracji PPC-3
 • przygotowanie zgłoszenia w CRBR
 • przygotowanie zgłoszenia NIP-8
 • konsultacje z księgowym
 • konsultacje z radą prawnym

PLN 0 Monthly
Otwarcie spółki z o.o.
W przypadku gdy nie potrzebujesz korzystać z usług księgowych

 • przygotowanie kompletu dokumentów na portalu S24
 • wsparcie przy wysyłce wniosku do KRS
 • przygotowanie zgłoszenia VAT-R
 • przygotowanie zgłoszenia do ZUS
 • przygotowanie deklaracji PPC-3
 • przygotowanie zgłoszenia w CRBR
 • przygotowanie zgłoszenia NIP-8
 • konsultacje z księgowym
 • konsultacje z radą prawnym

PLN 600 Monthly
Pakiet JDG

 • Pakiet usług księgowych bardziej wymagających osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową
 • prowadzenie KPiR lub EP – do 5 dokumentów miesięcznie
 • naliczanie podatku PIT i składek ZUS przedsiębiorcy
 • prowadzenie ewidencji VAT i wysyłka JPK – 50 zł miesięcznie
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • konsultacje z księgowym

PLN 150 / mies Miesiąc
Pakiet JDG plus
Pakiet usług księgowych bardziej wymagających osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową

 • Pakiet usług księgowych bardziej wymagających osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową
 • prowadzenie KPiR lub EP – do 30 dokumentów miesięcznie
 • naliczanie podatku PIT i składek ZUS przedsiębiorcy
 • prowadzenie ewidencji VAT i wysyłka JPK – 0 zł miesięcznie
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • konsultacje z księgowym
 • porady prawne

PLN 390 / mies Miesiąc
Pakiet SPÓŁKA

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – do 10 dokumentów miesięcznie
 • naliczanie podatku CIT
 • prowadzenie ewidencji VAT i wysyłka JPK – 50 zł miesięcznie
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • comiesięczne raporty finansowe
 • konsultacje z księgowym

PLN 330 / mies Miesiąc
Pakiet SPÓŁKA plus
Pakiet usług księgowych dla małych spółek z o.o. i podmiotów prowadzących księgi handlowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – do 30 dokumentów miesięcznie
 • naliczanie podatku CIT
 • prowadzenie ewidencji VAT i wysyłka JPK – 0 zł miesięcznie
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • comiesięczne raporty finansowe
 • konsultacje z księgowym
 • porady prawne

PLN 690 / mies Miesiąc
Wyprowadzanie zaległości księgowych

 • weryfikacja prawidłowości księgowań
 • weryfikacja prawidłowości naliczenia podatku dochodowego
 • weryfikacja prawidłowości rozliczeń VAT
 • korekty księgowań
 • korekty deklaracji PIT lub CIT
 • korekty deklaracji VAT i plików JPK
 • konsultacje z księgowym

od 150 PLN

za 1 miesiąc (KPiR lub EP)

od 350 PLN

za 1 miesiąc (księgi rachunkowe)

$ 100 Monthly
Wyprowadzanie zaległości formalno-prawnych

 • weryfikacja danych zgłoszonych w US i ZUS
 • weryfikacja danych zgłoszonych w KRS i CRBR
 • weryfikacja dokumentacji prawnej
 • weryfikacja umowy lub statutu spółki
 • przygotowanie zgłoszeń aktualizacyjnych
 • przygotowanie umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów
 • przygotowanie projektu umowy lub statutu
 • konsultacje z radcą prawnym

od 100PLN / 1h

$ 100 Monthly
Nazwa UsługiJednostkaCena (PLN netto)
Księgowanie dokumentów WNT, WDT, eksportowych lub importowych Pakiet JDG i JDG Plus, za dokument
Pakiet SPÓŁKA i SPÓŁKA Plus, za dokument
5
10
Sporządzenie noty korygującejza dokument20
Sporządzenie i złożenie do US lub ZUS wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiuza 1 notę5
Przygotowanie wniosku do PFRON o refundację składek ZUS przedsiębiorcyza 1 wniosek20
Przygotowanie faktury, faktury korygującej w imieniu Klientaopłata miesięczna za 1 wniosek20
Sporządzenie i wysłanie sprawozdania do GUSza 1 godzinę pracy100
Przygotowanie odpowiedzi na pismo komorniczeza 1 pismo20
Obsługa rachunku bankowego (wprowadzanie przelewów bankowych)za 1 rachunek20
Przygotowanie przelewów bankowychza 1 przelew3
Opracowanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kontod 300
Sporządzenie rocznego lub okresowego sprawozdania finansowego dla podmiotów nie podlegających badaniu biegłego rewidenta (bilans, RZiS, informacja dodatkowa)dla jednostek mikro
dla pozostałych jednostek
70% abonamentu
100% abonamentu
Sporządzenie i złożenie w urzędzie wniosku VAT-REF o zwrot podatku VAT z zagranicydo 10 dokumentów
za kolejny dokument
160
5
Obsługa kadrowo-płacowa umów cywilnoprawnych

 • naliczanie rachunków od umów cywilnoprawnych
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń i składanie deklaracji ZUS
 • Portal Biura z informacjami o zobowiązaniach wobec pracowników i budżetu
 • konsultacje z kadrowym

PLN 35 mies za osobę
Obsługa kadrowo-płacowa umów cywilnoprawnych

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • pilnowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 • naliczanie list płac
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń i składanie deklaracji ZUS
 • Portal Biura z informacjami o zobowiązaniach wobec pracowników i budżetu
 • konsultacje z kadrowym

PLN 50 mies za osobę
Nazwa UsługiJednostkaCena (PLN netto)
Sporządzenia dokumentacji związanej z podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (projekt umowy, dokumentów kadrowych, zgłoszenia ZUS, założenie akt osobowych) za 1 komplet dokumentów 50
Sporządzenia dokumentacji związanej z podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej (projekt umowy, dokumentów kadrowych, zgłoszenia ZUS) za 1 komplet dokumentów 50
Sporządzenia dokumentacji związanej z zakończeniem zatrudnienia na umowy o pracę (sporządzenie świadectwa pracy, zaświadczeń, wyrejestrowania ZUS) za 1 komplet dokumentów 50
Sporządzenia dokumentacji związanej z zakończeniem zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej (zaświadczenia, wyrejestrowania ZUS) za 1 komplet dokumentów 50
Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej przedsiębiorcy na postawie otrzymanych dokumentów za 1 rozliczenie 15
Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej przedsiębiorcy na postawie otrzymanych dokumentów za 1 rozliczenie 30
Przygotowanie odpowiedzi na pismo komornicze za 1 pismo 20
Rozliczenie wpłat na PFRON za 1 wniosek 100
Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń z PFRON
opłata miesięczna za 1 pracownika, stosownie do stopnia niepełnosprawności
lekki stopień
umiarkowany stopień
znaczny stopień
20
40
60
Sporządzenie deklaracji PIT-11za 1 deklarację10
Sporządzenie deklaracji PIT-4Rza 1 deklarację60
Nazwa UsługiJednostkaCena (PLN netto)
Przygotowanie projektu sprawozdania z działalności zarządu za 1 stronę 50
Przygotowanie projektu protokołu walnego zgromadzenia wspólników, w tym 3 uchwał zatwierdzających roczne sprawozdanie finansowe za 1 protokół 100
Przygotowanie projektów uchwał za 1 uchwałę 100
Przygotowanie dokumentów KRS za jedną stronę 60
Sprawdzenie umowy przez prawnika i wydanie opinii za godzinę pracy 200
Przygotowanie lub poprawienie umowy przez prawnika za godzinę pracy 200
Doradztwo prawne za godzinę pracy 200
Usługi przekształcenia, połączenia, podziału spółek wg indywidualnej wyceny
Usługi zbycia udziałów wg indywidualnej wyceny