Cennik

Gwarantujemy, że nasze ceny zawsze są transparentne i nie ma ukrytych opłat
Otwarcie firmy jednoosobowej

 • przygotowanie wniosku CEIDG
 • przygotowanie zgłoszenia VAT-R
 • przygotowanie zgłoszenia do ZUS
 • przygotowanie zgłoszenia rachunków bankowych
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • konsultacje z księgowym

0 PLN

w przypadku korzystania z naszych usług księgowych przynajmniej przez miesiąc

lub jeśli nie chcesz korzystać z naszych usług księgowych

1000 PLN netto Monthly
Pakiet JDG
Dla samozatrudnionych i osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem

 • prowadzenie KPiR lub EP – do 5 dokumentów miesięcznie
 • 6 PLN netto za księgowanie dodatkowych dokumentów
 • naliczanie podatku PIT i składek ZUS przedsiębiorcy
 • składanie deklaracji do US i ZUS
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • konsultacje z księgowym

290 PLN netto miesięcznie Miesiąc
Pakiet JDG VAT
Dla samozatrudnionych i osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem - będących czynnymi podatnikami VAT

 • prowadzenie KPiR lub EP – do 5 dokumentów miesięcznie
 • 7 PLN netto za księgowanie dodatkowych dokumentów
 • naliczanie podatku PIT i składek ZUS przedsiębiorcy
 • składanie do US i ZUS deklaracji
 • prowadzenie ewidencji VAT i wysyłanie do US plików JPK VAT
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • konsultacje z księgowym

360 PLN netto miesięcznie Miesiąc
Rodzaj UsługiSposób rozliczaniaCena (PLN netto)
Księgowanie dokumentów krajowych - podatnicy zwolnienie z VAT za 1 dokument 6
Księgowanie dokumentów krajowych - czynni podatnicy VAT za 1 dokument 7
Księgowanie dokumentów WNT, WDT, eksportowych lub importowych dodatkowa opłata za dokument 10
Księgowanie dokumentów dostarczonych 7 dni po terminie określonym w OWU dodatkowa opłata za dokument 15
Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej przedsiębiorcy za 1 rozliczenie 60
Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej przedsiębiorcy za 1 rozliczenie 100
Sporządzenie deklaracji rocznej PIT za 1 deklarację 250
Sporządzenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 1 deklarację 150
Sporządzenie i złożenie do US lub ZUS wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu za 1 wniosek 100
Sporządzenie deklaracji VAT (w tym VAT-8, VAT-9M, VAT-26) za 1 deklarację 150
Sporządzenie pozostałych deklaracji (w tym IFT) za 1 deklarację 250
Korekta deklaracji PIT, VAT, ZUS z winy klienta za 1 korektę 150
Korekta księgowań dokumentów z winy klienta za 1 dokument 20
Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami dodatkowa opłata za dokument 10
Przygotowanie wniosku do PFRON o refundację składek ZUS przedsiębiorcy opłata miesięczna za 1 wniosek 100
Naliczenie składek ZUS osoby współpracującej opłata miesięczna 100
Wniosek o wpis lub zmianę wpisu w CEIDG za 1 wniosek 150
Sporządzenie i wysłanie sprawozdania do GUS za 1 godzinę pracy 150
Przygotowanie wniosku o kredyt (na druku bankowym) za 1 godzinę pracy 150
Podane ceny są cenami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Obsługa kadrowo-płacowa umów cywilnoprawnych

 • naliczanie rachunków od umów cywilnoprawnych
 • zgłaszanie umów o dzieło do ZUS
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń i składanie deklaracji ZUS
 • Portal Biura z informacjami o zobowiązaniach wobec pracowników i budżetu
 • konsultacje z kadrowym

70 PLN netto miesięcznie za umowę Monthly
Obsługa kadrowo-płacowa umów o pracę

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • pilnowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń i składanie deklaracji ZUS
 • Portal Biura z informacjami o zobowiązaniach wobec pracowników i budżetu
 • konsultacje z kadrowym

90 PLN netto miesięcznie za umowę Monthly
Rodzaj UsługiSposób rozliczaniaCena (PLN netto)
Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej za 1 rozliczenie 60
Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej za 1 rozliczenie 100
Sporządzenie i złożenie do US lub ZUS wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu za 1 wniosek 100
Przygotowanie odpowiedzi na pismo komornicze za 1 pismo 100
Korekta deklaracji PIT, CIT, VAT z winy klienta za 1 korektę 150
Sporządzenie dokumentacji związanej z podjęciem zatrudnienia na umowę cywilnoprawną za 1 komplet dokumentów 100
Sporządzenie dokumentacji związanej z podjęciem zatrudnienia na umowę o pracę za 1 komplet dokumentów 150
Sporządzenia dokumentacji związanej z zakończeniem zatrudnienia na umowę cywilnoprawną za 1 komplet dokumentów 100
Sporządzenia dokumentacji związanej z zakończeniem zatrudnienia na umowę o pracę za 1 komplet dokumentów 150
Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach za 1 zaświadczenie 50
Sporządzenie dokumentacji urlopu wychowawczego i urlopu macierzyńskiego za 1 godzinę pracy 150
Rozliczenie wpłat na PFRON za 1 wniosek 200
Sporządzenie ZUS IWA za 1 dokument 250
Sporządzenie druku ZUS-Zx (świadczenia chorobowe) za 1 dokument 50
Sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR za 1 deklarację 50
Sporządzenie deklaracji PIT-4R za 1 deklarację 250
Sporządzenie pozostałych deklaracji (w tym IFT) za 1 deklarację 250
Podane ceny są cenami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.